Podczas spotkania specjalista oceni stan odżywienia określając BMI, dokona analizy składu ciała, pomoże określić skalę problemu i zaproponuje najlepsze rozwiązanie.

Leave a comment